image banner
Quản trị xã Minh Lập
Xã Minh Lập: Triển khai lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã đối với “Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Chơn Thành
Lượt xem: 46
Xã Minh Lập: Triển khai lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã đối với “Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Chơn Thành làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Chơn Thành”

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương và của tỉnh Bình Phước. Theo đó, giai đoạn 2023-2025 thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đồng thời cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số và khuyến khích thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 để giảm số lượng, tăng quy mô đơn vị hành chính.

Thị xã Chơn Thành có 390,34 km2 diện tích tự nhiên, dân số là 116.262 người, không thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, thực hiện sắp xếp ĐVHC thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản thì huyện Hớn Quản còn lại 03 ĐVHC cấp xã, không đủ tiêu chuẩn của huyện. Vì vậy, thực hiện chủ trương khuyến khích sắp xếp lại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã có quy mô nhỏ nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực,…tỉnh Bình Phước chủ trương nhập 03 xã còn lại của huyện Hớn Quản (Tân Hiệp, Đồng Nơ và Tân Quan) về thị xã Chơn Thành quản lý nhằm tạo quỹ đất, mở rộng không gian phát triển cho thị xã Chơn Thành trong tương lai.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện có quy mô nhỏ để thành lập đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển. Tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; góp phần vào sự thành công của cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức.

I. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC THỊ XÃ CHƠN THÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện

Điều chỉnh 147,86 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 23.390 người của huyện Hớn Quản vào thị xã Chơn Thành (bao gồm toàn bộ 47,13 km2 diện tích tự nhiên, 7.285 dân số của xã Đồng Nơ; toàn bộ 71,93 km2 diện tích tự nhiên, 9.950 dân số của xã Tân Hiệp và toàn bộ 28,80 km2 diện tích tự nhiên, 6.155 dân số của xã Tân Quan) để mở rộng thị xã Chơn Thành.

2. Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Quan (diện tích tự nhiên 28,8 km2, đạt 96% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 6.155 người, đạt 76,94% so với tiêu chuẩn) với xã Quang Minh (diện tích tự nhiên là 29,2 km2, đạt 97,35% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 3.251 người, đạt 90,31% so với tiêu chuẩn) thành 01 ĐVHC cấp xã mới (xã Tân Quang).

Thực hiện kế hoạch số 03-KH/BCĐ, ngày 25/03/2024 của Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 thị xã Chơn Thành về tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Chơn Thành, làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Chơn Thành.

Từ ngày 14/4 – 18/4/2024, UBND xã Minh Lập tiến hành lấy ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Chơn Thành.

Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh một phần diện tích của huyện Hớn Quản, gồm 03 xã: Tân Hiệp, Đồng Nơ, Tân Quan sáp nhập vào thị xã Chơn Thành.

Hình thức lấy ý kiến: lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình và cách thức lấy ý kiến thông qua việc phát phiếu theo hộ gia đình.

Đây là nội dung lấy ý kiến nhân trên địa bàn xã./.
Tạ Liêm - Công chức Văn hóa - xã hội
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH LẬP - THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Địa chỉ : QL14, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : UBND xã Minh Lập

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị