image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

  Họ tên: Nguyễn Minh Phúc

  Ngày, tháng, năm sinh: 22/5/1969

  Điện thoại: 0903.04.00.33

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

  Họ tên: Nguyễn T Minh Tiền

  Ngày, tháng, năm sinh: 16/1/1985

  Điện thoại: 0909.599.200

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

  Họ tên: Phạm Văn Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1969

  Điện thoại: 0964.053.555

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

  Họ tên: Nguyễn Minh Phúc

  Ngày, tháng, năm sinh: 22/5/1969

  Điện thoại: 0903.04.00.33

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch HĐND

  Họ tên: Nguyễn Duy Phong

  Ngày, tháng, năm sinh: 6/5/1984

  Điện thoại: 0969.385.826

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

  Họ tên: Phạm Văn Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 12/6/1969

  Điện thoại: 0964.053.555

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch UBND

  Họ tên: Trần Văn Lập

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1978

  Điện thoại: 0909.180.482

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó chủ tịch UBND

  Họ tên: Lê Quốc Huy

  Ngày, tháng, năm sinh: 27/1/1980

  Điện thoại: 0908.850.278

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch MTTQ xã

  Họ tên: Ngô Đình Du

  Ngày, tháng, năm sinh: 27/9/1985

  Điện thoại: 0971.733.544

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Chủ tịch Hội Phụ nữ

  Họ tên: Cao Thị Hồng Việt

  Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1969

  Điện thoại: 0388.701.088

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Trưởng Công an xã

  Họ tên: Lưu Văn Tài

  Ngày, tháng, năm sinh: 2/2/1972

  Điện thoại: 0989.740.349

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Chủ tịch Hội cựu chiến binh

  Họ tên: Nguyễn Văn Phú

  Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1980

  Điện thoại: 0336.916.493

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Chủ tịch Hội Nông dân

  Họ tên: Trần Minh Đặng

  Ngày, tháng, năm sinh: 23/2/1985

  Điện thoại: 0971.827.043

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Bí thư Đoàn Thanh niên xã

  Họ tên: Trần Thị Thu Hà

  Ngày, tháng, năm sinh: 1/6/1989

  Điện thoại: 0977.530.812

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. Công chức Địa chính

  Họ tên: Nguyễn T-H-Thanh

  Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1984

  Điện thoại: 0987.188.162

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. Công chức Văn phòng - Thống kê

  Họ tên: Bùi Thị Giang

  Ngày, tháng, năm sinh: 1/10/1989

  Điện thoại: 0911.56.56.46

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Công chức Thương binh Xã hội

  Họ tên: Lương Thị Duyên

  Ngày, tháng, năm sinh: 23/3/1988

  Điện thoại: 0966.904.939

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  10. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Họ tên: Trần Thị Bạch Huệ

  Ngày, tháng, năm sinh: 12/6/1987

  Điện thoại: 0977.423.383

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  11. Công chức GTXD

  Họ tên: Nguyễn Văn Hoàng

  Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1991

  Điện thoại: 0354.306.987

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  12. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Họ tên: Nguyễn Thị Lương

  Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1988

  Điện thoại: 0911.56.56.16

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  13. Công chức Tài chính - Kế toán

  Họ tên: Đặng Thị Duyên

  Ngày, tháng, năm sinh: 2/4/1984

  Điện thoại: 0915.628.168

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  14. Chỉ huy trưởng BCHQS xã

  Họ tên: Vũ Hữu Tình

  Ngày, tháng, năm sinh: 6/7/1984

  Điện thoại: 0385.062.951

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  15. Công chức Văn hóa - Xã hội

  Họ tên: Tạ Thị Liêm

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1989

  Điện thoại: 0986.087.835

  >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH LẬP - THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Địa chỉ : QL14, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : UBND xã Minh Lập

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị