image banner
Quản trị xã Minh Lập
HỘI LHPN XÃ MINH LẬP: HỌP MẶT KỶ NIỆM 93 NĂM THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM.
Lượt xem: 118

Chiu ngày 13/10/2023, Hi LHPN xã Minh Lp t chc Hp mt k nim 93 năm thành lp Hi LHPN Vit Nam và 13 năm Ngày Ph n Vit Nam 20/10/2023. Tri ân nhng tp th, cá nhân đã đóng góp công tác t thin, nhân đạo năm 2023.

anh tin bai

V dđồng chí Nguyn Th Vân Phó Ch tch Hi LHPN th xã, đồng chí Nguyn Th Minh Tin PBT.TT Đảng u xã. Cùng v d có các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn th ca xã, đại din Ban chi u các chi b, BGH Trường hc, các đồng chí lãnh đạo Hi LHPN xã qua các thi k, và s có mt ca trên 300 HVPN cùng tham d.

anh tin bai

Ti bui hp mt, đ/c Cao Th Hng Vit Ch tch Hi LHPN xã đã ôn li truyn thng 93 năm thành lp Hi LHPN Vit Nam và 13 năm Ngày Ph n Vit Nam 20/10/2023. Cũng trong bui hp mt, Hi đã t chc giao lưu văn ngh - th thao gia các chi hi ph n các p, trình din tp th tiết mc dân vũ bài “Nàng sơn ca”. T chc lng ghép các ni dung tuyên truyn Ngh quyết Đại hi Đại biu ph n các cp, Điu l Hi; Lut Hôn nhân gia đình, Lut Bình đẳng gii, Lut PCBLGĐ, Lut PC mua bán người…

anh tin baianh tin bai
anh tin bai

Phát biu ti bui hp mt, đồng chí Nguyn Th Vân PCT Hi LHPN th xã, đồng chí Nguyn Th Minh Tin PBT.TT Đảng uđã bày t tình cm và ghi nhn biu dương các hot động phong trào ca Hi LHPN xã trong thi gian qua. Qua đó trong thi gian ti, tp th BVT, BCH tiếp tc phát huy hơn na vai trò trách nhim ca mình để hoàn thành tt nhim v được giao.

Nhân dp này, Hi vn động mnh thường quân và HVPN h tr trao tng 20 th BHYT cho HVPN có hoàn cnh khó khăn tr giá 19.440.000đ. Đồng thi t chc tri ân các tp th, cá nhân đã có nhiu đóng góp trong công tác t thin, nhân đạo năm 2023, nhm to sc lan to, ghi nhn, tôn vinh, nhng đóng góp tích cc cho phong trào ph n cũng như các hot động ca t chc Hi./.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

Cao Thị Hồng Việt - Hội LHPN xã Minh Lập
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH LẬP - THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Địa chỉ : QL14, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : UBND xã Minh Lập

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị