image banner
Quản trị xã Minh Lập
NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 173
Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/6/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc công bố, cập nhật công khai thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử xã Minh Lập đăng tải toàn bộ nội dung các quyết định công bố TTHC do UBND tỉnh ban hành trong giải quyết TTHC.

STT

ĐƠN VỊ

SỐ QUYẾT ĐỊNH

NGÀY KÝ

TẢI VỀ

1

Tư pháp, Hộ tịch

2397/QĐ-UBND

996/QĐ-UBND

15/09/2021

16/06/2023

2397/QD-UBND

996/QĐ-UBND

966/QĐ-UBND

2

Văn hoá, Thể thao và Du lịch

762/QĐ-UBND

375/QĐ-UBND

12/05/2023

02/03/2022

762/QĐ-UBND

375/QĐ-UBND

3

Công Thương

1153/QĐ-UBND

14/07/2023

1153/QĐ-UBND

 4 Lao động - Thương binh và Xã hội

1153/QĐ-UBND

1214/QĐ-UBND

31/05/2022

25/07/2023

 1153/QĐ-UBND

1214/QĐ-UBND

 5 Nội vụ 1118/QĐ-UBND  29/04/2021  1118/QĐ-UBND
 6 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  1260/QĐ-UBND 07/08/2023  1260/QĐ-UBND
 7 Giao thông vận tải 1775/QĐ-UBND 07/11/2023  1775/QĐ-UBND
 8 Ban dân tộc 1961/QĐ-UBND 17/09/2019  1961/QĐ-UBND
 9 Thanh tra  2151/QĐ-UBND 21/11/2022  2151/QĐ-UBND

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH LẬP - THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Địa chỉ : QL14, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : UBND xã Minh Lập

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị